Noodnummer

Buiten praktijkuren (avond, weekend en woensdag) kun je bellen met de praktijk.

Luister het antwoordapparaat altijd tot het einde af om de gegeven instructies op te volgen. Er worden noodnummers genoemd van de mensen die dienst hebben. Het noodnummer is alleen bedoeld voor noodsituaties die niet kunnen wachten tot de praktijk weer geopend is (dit betreft voornamelijk pijnklachten). Het niet kunnen komen op een afspraak, verzetten van afspraken e.d. behoren hier nadrukkelijk niet toe.