Patiënttevredenheid: 8,9 !!

In het kader van visitatie heeft de praktijk een interne audit doorstaan voor nVvO keurmerk (soort ISO-certificaat). Dit wordt elke 2,5 jaar herhaald. In het kader van de certificering wordt een patiënten-tevredenheidsmeting gedaan  door Roozeboom Consulting door middel van een enquête. Bij de laatste meting van juli 2022 kreeg de praktijk een 8,9 als rapportcijfer, en een hoogste score van 9,2 . 

Zorgzwaarte

De zorgzwaarte is te meten met een cijfer van 1-5, waarbij 1 een geringe orthodontische afwijking is en 5 een zware orthodontisch afwijking. Bij orthodontistenpraktijk Bonoort is het gemiddelde 3,4.