Patiënttevredenheid: 8,7, hoogste cijfer 9,4 !!

In het kader van visitatie heeft de praktijk een interne audit doorstaan voor nVvO keurmerk (soort ISO-certificaat). Dit wordt elke 2,5 jaar herhaald. In het kader van de certificering wordt een patiënten-tevredenheidsmeting gedaan  door Roozeboom Consulting door middel van een enquête. Bij de laatste meting van mei 2020 kreeg de praktijk een 8,7 als rapportcijfer. 

Zorgzwaarte

De zorgzwaarte is te meten met een cijfer van 1-5, waarbij 1 een geringe orthodontische afwijking is en 5 een zware orthodontisch afwijking. Bij orthodontistenpraktijk Bonoort is het gemiddelde 3,5.