Patiënttevredenheid: 8,1

In het kader van visitatie heeft de praktijk een interne audit doorstaan voor nVvO keurmerk (soort ISO-certificaat). Dit wordt elke 2,5 jaar herhaald. In het kader van de certificering wordt een patiënten-tevredenheidsmeting gedaan door middel van een enquête. Bij de laatste meting juni 2015 kreeg de praktijk een 8,1 als rapportcijfer.

Zorgzwaarte

De zorgzwaarte is te meten met een cijfer van 1-5, waarbij 1 een geringe orthodontische afwijking is en 5 een zware orthodontisch afwijking. Bij orthodontistenpraktijk Bonoort is het gemiddelde 3,5.