Klanttevredenheid

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Bij patienteninfo staat een enquete die u voor ons zou kunnen invullen. Vanzelfsprekend kunt u een klacht / opmerking ook melden bij de baliemedewerkster en/of de orthodontist. Onze stelling is: Heb je een klacht, vertel het ons. Ben je tevreden, vertel het een ander.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met de orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde). Zie hiervoor de site www.allesoverhetgebit.nl. Levert dit geen bevredigende oplossing op, dan kunnen zij u informeren over de KNMT-klachtenregeling.