Kwaliteitskeurmerk

Naast het fundament van een gedegen specialistenopleiding (na de tandartsopleiding, 4 jaar fulltime studie) bestaan er in Nederland voor orthodontisten diverse kwaliteitssystemen, zoals intercollegiale toetsing (visitatie), certificering, kwaliteitsjaarverslag en bij- en nascholing. De kwaliteitssystemen spelen een belangrijke rol bij het op peil houden en verbeteren van de zorg die orthodontisten verlenen. Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten is deelname aan het visitatieprogramma verplicht.

Vroeger was je orthodontist voor het leven. Nu ben je maximaal 5 jaar geregistreerd als orthodontist. Als een orthodontist aan alle kwaliteitsvoorwaarden voldoet, wordt hij weer voor de volgende 5 jaar geregistreerd. Voor patiënten een garantie dat een orthodontist altijd bij de tijd is met zijn kennis en kunde. Het kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten wordt alleen uitgereikt aan de orthodontisten die aan deze eisen hebben voldaan.

Orthodontistenpraktijk Bonoort voldoet aan de eisen en hoort bij de orthodontisten die het keurmerk hebben!!!