Kostenstijging 2023

05-11-2022
Tandartsen en orthodontisten bepalen niet zelf hun tarieven. De tarieven worden landelijk 1x per jaar door de overheid vastgesteld (NZa). Het tarief 2023 is 8,6% hoger dan 2022!  (KOSTEN)
Ook materiaal en techniekkosten zijn afgelopen jaar al gestegen en zullen per 1-1-23 verder stijgen. Op uw nota staan de werkelijke materiaal- en techniekkosten van het moment van de nota.
 
Voor iedereen maken wij een persoonlijk kostenbegroting. Dat is een schatting omdat ook wij niet 2-3 jaar vooruit kunnen kijken en behandelingen vaak wel zo lang duren. Uw begroting zal mogelijk hierdoor lager zijn dan de werkelijk gemaakte kosten aan het eind van het behandeltraject.